17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 384 Sayılı Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 387 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/20)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/8)

—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim, ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/12-2 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri