15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                     8 Nisan 2015

         69471265-305-3950

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3474 sayılı yazımız.

                         b) 26/3/2015 tarihli ve 68244839-140.03-114-246 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Irak, İran, Mozambik Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin 30 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında Slovenya Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, 7 Nisan 2015 tarihinde ise İran olarak geçerli olması ile Irak, Mozambik Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti kısmının da iptal edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                          8 Nisan 2015

       68244839-140.03-138-281

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3474 sayılı yazınız.

                         b) 26/3/2015 tarihli ve 68244839-140.03-114-246 sayılı yazımız.

                         c) 8/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3950 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Irak, İran, Mozambik Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin 30 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında Slovenya Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, 7 Nisan 2015 tarihinde ise İran olarak geçerli olması ile Irak, Mozambik Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti kısmının da iptal edilmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI