15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                   10 Nisan 2015

         69471265-305-4070

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        10 Nisan 2015

       68244839-140.03-132-274

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4070 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI