15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        29 Mart 2015

         69471265-305-3538

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Teröre karşı düzenlenen Uluslararası Barış Yürüyüşüne katılmak üzere; 29 Mart 2015 tarihinde Tunus’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              29 Mart 2015

       68244839-140.03-123-259

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3538 sayılı yazınız.

Teröre karşı düzenlenen Uluslararası Barış Yürüyüşüne katılmak üzere, 29 Mart 2015 tarihinde Tunus’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI