15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       14 Nisan 2015

          68244839-140.01-7-292

BAŞBAKANLIĞA

15-17 Nisan 2015 tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI, daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI