15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                   14 Nisan 2015

         69471265-305-4172

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        14 Nisan 2015

       68244839-140.03-145-297

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4172 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI