14 Nisan 2015 Tarihli ve 29326 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Çankaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/12-1 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 3. ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri