14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2013 tarihli ve 28799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

 

PUANLAR

HARFLİ BAŞARI NOTU

BAŞARI
KATSAYISI

DERECESİ

95-100

A

3,77-4,00

Pekiyi

90-94

A-

3,55-3,76

Pekiyi

85-89

B+

3,34-3,54

Pekiyi

80-84

B

3,13-3,33

İyi

75-79

B-

2,91-3,12

İyi

70-74

C+

2,70-2,90

İyi(YL)/Geçmez(Dr)

65-69

C

2,48-2,69

Orta(YL)/Geçmez(Dr)

0-64

F(F1-F2)

<2,48

Geçmez

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/10/2013

28799

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/2/2015

29268

2-

23/3/2015

29304