12 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29324

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 2, 12 ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Osmangazi” ibareleri, “Eskişehir Osmangazi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.