11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddeleri uyarınca; 10/4/2015 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Nuri NECİPOĞLU seçilmiştir.