11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddelerine göre; 10/4/2015 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Burhan ÜSTÜN seçilmiştir.