11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6268                                                                                                    Karar Tarihi: 09.04.2015

Kurul Başkanlığının 08.04.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.04.2015 tarih ve 32521522-103.01.03[134-195]-E.8875 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Trend Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.