11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

YÖNETMELİK

Turgut Özal Üniversitesinden:

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından kalmak ve FF aldığı kurul/kurullardan devam almış olmak şartıyla bir üst döneme devam edebilir ve başarısız olduğu ders kurullarının ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki öğrencilerle birlikte girer.”

“(4) Öğrenci, iki kere devam alarak tekrarladığı ders kurulundan/kurullarından tekrar FF alması durumunda, devam zorunluluğu olmadan, intörn oluncaya kadar sınavlarına katılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların birinden başarılı olamayan öğrenci bir sonraki staj grubunun sınavına girmek suretiyle bütünleme hakkını kullanabilir. Tekrar başarısız olduğu takdirde yıl içinde devam alarak staj tekrarı yapar.

(2) Dönem IV’te alacağı son stajdan başarısız olan öğrenci bütünleme sınavını beklemeden dönem V’ten staj alabilir.

(3) Dönem IV (6 veya 8 haftalık) ve dönem V’teki son stajından başarısız olan öğrenci, staj sonu sınavından en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra bütünleme sınavına alınır.

(4) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bir sonraki ders yılında ilgili staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir. Dönem IV ve V’e ait tekrarladığı stajların herhangi bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci normal eğitim sürecinde devam eden diğer öğrencilerle birlikte devam alma zorunluluğu olmaksızın ilgili stajın staj sonu sınavına girer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Öğrencilerin intörnlük eğitimine başlayabilmesi için, önceki dönemlere ait tüm ders, ders kurulu ve stajlardan başarılı olması zorunludur.

(2) Bu dönemde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 17 nci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir.

(3) Dokuz yıllık eğitim öğretim süresi sonunda öğrenimini tamamlayamayanlar, eğitim öğretim ücretini ödemeye devam eder ve kalmış bulunduğu stajları tekrar ederler.

(4) Dönem VI öğrencilerine, Üniversitemiz dışındaki yurt içi üniversitelerle, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerde elektif staj yapma izni verilebilir. Yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde staj yapma talepleri, programların uygunluğu sağlanması şartı ile Yönetim Kurulunca değerlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2013

28623

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2014

29177