11 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29323

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ÜÇÜNCÜ TARAF MALİYET

PAYLAŞIMI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6643                                                                                                           Kabul Tarihi: 1/4/2015

MADDE 1 – (1) 20 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/4/2015