8 Nisan 2015 Tarihli ve 29320 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7495   2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

2015/7496   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/7497   Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri