7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1091                                                                                                         Karar Tarihi: 04.04.2015

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 7 Nisan 2015 Salı gününden başlamak üzere, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 3’üncü maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 4 Nisan 2015 tarihli 91’inci Birleşiminde karar verilmiştir.