7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

TBMM KARARI

SAYIŞTAYDA BOŞ BULUNAN YEDİ ÜYELİK İÇİN YAPILAN SEÇİME

DAİR KARAR

Karar No. 1090                                                                                                         Karar Tarihi: 03.04.2015

03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15 ve 16’ncı maddeleri hükümlerine göre, Sayıştay’da boş bulunan yedi üyelik için, Genel Kurulun 03.04.2015 tarihli 90’ıncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay üyeliklerine seçilmişlerdir.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER

Adı ve Soyadı                                                Kontenjan Grubu

İsmail AKTAŞ                                                Sayıştay Meslek Mensupları

Abdullah DOĞRU                                          Sayıştay Meslek Mensupları

Ahmet GÜMÜŞ                                             Sayıştay Meslek Mensupları

Osman KAYA                                                Sayıştay Meslek Mensupları

Ali ÖZEK                                                        Sayıştay Meslek Mensupları

Sema KÜÇÜK                                                Maliye Bakanlığı Meslek Mensubu Diğer Adaylar

Mehmet Akif UMAY                                     Maliye Bakanlığı Meslek Mensubu Diğer Adaylar