7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

TBMM KARARI

DİLEKÇE KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1087                                                                                                         Karar Tarihi: 02.04.2015

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 02.04.2015 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.