7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         6 Nisan 2015

         69471265-305-3832

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Nisan 2015 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              6 Nisan 2015

       68244839-140.03-134-276

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3832 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Nisan 2015 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI