7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         6 Nisan 2015

         69471265-305-3854

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Nisan 2015 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              6 Nisan 2015

       68244839-140.03-137-279

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3854 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Nisan 2015 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI