7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6256                                                                                                    Karar Tarihi: 02.04.2015

Kurul Başkanlığının 01.04.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 25.03.2015 tarih ve 32521522-103.01[134-222]-E.7638 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kıbrıs İktisat Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.