6 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29318

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının veya yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar müdürlüğe başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek not dökümünde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit  Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/12/2009

27447

2-

9/7/2010

27636

3-

26/5/2011

27945

4-

26/9/2011

28066

5-

9/7/2012

28348

6-

30/7/2012

28369

7-

21/9/2012

28418

8-

5/2/2013

28550

9-

12/6/2013

28675