4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI

VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-2’nin 50 sıra numaralı bölümünden sonra gelmek üzere Ek-A’daki 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 sıra numaralı bölümler eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3’ün;

a) 24 sıra numaralı “KORO ŞEFİ” bölümü,

b) 33 sıra numaralı “ORKESTRA ŞEFİ” bölümü,

c) 39 sıra numaralı “SAZ SANATÇISI” bölümü,

ç) 40 sıra numaralı “SAZ SANATÇISI” bölümü,

d) 46 sıra numaralı “SES SANATÇISI” bölümü,

e) 47 sıra numaralı “SES SANATÇISI” bölümü,

f) 50 sıra numaralı “STAJYER SANATÇI” bölümü,

g) 63 sıra numaralı “TONMAYSTER” bölümü,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2008

27096

2-

14/4/2009

27200

3-

24/10/2009

27386

4-

5/3/2010

27512

5-

7/9/2010

27695

6-

21/12/2012

28504

7-

20/11/2013

28827

8-

21/10/2014

29152

9-

26/12/2014

29217

10-

29/1/2015

29251

 

 

Ek-A

 

“KORO ŞEFİ

SIRA NO: 51

 

1. KADRO UNVANI: Koro Şefi (ÇSM)

2. HİZMET TANIMI: Aynı anda birkaç farklı ezgiyi söyleyen, hepsinin birden armonik ve konrapuntik bütünlüğü oluşturduğu insan seslerinden meydana gelen topluluğu belli bir dengeyi sağlayarak yönetmek, topluluğa Genel Müdürlükçe belirlenecek geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, repertuardaki yerli ve yabancı, bütün eserlerin koro tarafından Kurumun tespit ettiği prensiplere ve sanat ölçülerine uygun olarak icrasını yaptırmak, topluluğun icralarına kendi sanat yorumunu katmak, çalışmalarda topluluğun iş ve sanat disiplinini sağlamak, topluluğun kadro veya diğer ihtiyaçlarına ilişkin eksikliklerini tespit etmek ve bunlarla ilgili teklifte bulunmak, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Koro şefliği eğitimi veren, yurt içi veya yurt dışında denkliği kabul edilmiş üniversitelere bağlı konservatuarların yüksek kompozisyon veya orkestra şefliği bölümünden mezun olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.

5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

 

KORO ŞEF YARDIMCISI

SIRA NO: 52

 

1. KADRO UNVANI: Koro Şef Yardımcısı (ÇSM)

2. HİZMET TANIMI: Koro şefine ait hizmet tanımında belirtilen görevlerin yürütülmesinde şefe yardımcı olmak, şefin verdiği görevleri yerine getirmek ve yürütmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Koro şefliği eğitimi veren, yurt içi veya yurt dışında denkliği kabul edilmiş üniversitelere bağlı konservatuarların yüksek kompozisyon veya orkestra şefliği bölümünden mezun olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.

5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

 

ORKESTRA ŞEFİ

SIRA NO: 53

 

1. KADRO UNVANI: Orkestra Şefi (ÇSM)

2. HİZMET TANIMI: Kurumun yayın, eğitim, sanat, tanıtma, arşiv ve benzeri faaliyetleri için bu daldaki müzik eserlerini icra edecek topluluğu çalıştırmak, çoksesliliğin gereği ayrı enstrüman partilerini çalan grupları armonik bir şekilde kaynaştırmak ve gerekli tınıyı sağlayarak yönetmek, topluluğa Genel Müdürlükçe belirlenecek geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, repertuardaki yerli ve yabancı bütün eserleri topluluk tarafından Kurumun tespit ettiği uygulama prensiplerine ve sanat ölçülerine uygun olarak icra ettirmek, topluluğun icralarına kendi sanat yorumunu katmak, çalışmalarda topluluğun iş ve sanat disiplinini sağlamak, topluluğun kadro veya diğer ihtiyaçlarına ilişkin eksikliklerini tespit ederek bunların temini amacıyla teklifte bulunmak ve müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: ı) Klasik orkestralarda istihdam edilecekler için konservatuarların orkestra şefliği, kompozisyon veya çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

ıı) Caz orkestralarında (Büyük orkestralarda) istihdam edilecekler için yurt içi veya yurt dışında denkliği kabul edilmiş üniversitelere bağlı orkestra şefliği, kompozisyon veya çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.

5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

 

ORKESTRA ŞEF YARDIMCISI

SIRA NO: 54

 

1. KADRO UNVANI: Orkestra Şef Yardımcısı (ÇSM)

2. HİZMET TANIMI: Orkestra şefine ait hizmet tanımında belirtilen görevlerin yürütülmesinde şefe yardımcı olmak, şefin verdiği görevleri yerine getirmek ve yürütmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: ı) Klasik orkestralarda istihdam edilecekler için konservatuarların orkestra şefliği, kompozisyon veya çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

ıı) Caz orkestralarında (Büyük orkestralarda) istihdam edilecekler için yurt içi veya yurt dışında denkliği kabul edilmiş üniversitelere bağlı orkestra şefliği, kompozisyon veya çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.

5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

 

STAJYER SANATÇI

SIRA NO: 55

 

1. KADRO UNVANI: Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (THM-TSM)

2. HİZMET TANIMI: Kurum Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üretimlerinde, kendi dallarındaki müzik eserlerini, o türün asli, geleneksel ve akademik ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun solist veya topluluk üyesi olarak sesi ve sazı ile icra etmek, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Genel olarak ortaokulu bitirenler Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (THM-TSM) olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması mümkündür.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Diğer: Bu dallarda eğitim veren konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.

5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

 

SES SANATÇISI

SIRA NO: 56

 

1. KADRO UNVANI: Ses Sanatçısı (THM-TSM)

2. HİZMET TANIMI: Kurum Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üretimlerinde, kendi dallarındaki müzik eserlerini, o türün asli, geleneksel ve akademik ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun solist veya topluluk üyesi olarak sesi ile icra etmek, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Genel olarak ortaokulu bitirenler Ses Sanatçısı (THM-TSM) olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması mümkündür.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Diğer: Bu dallarda eğitim veren konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.

5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

 

SAZ SANATÇISI

SIRA NO: 57

 

1. KADRO UNVANI: Saz Sanatçısı (THM-TSM)

2. HİZMET TANIMI: Kurum Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üretimlerinde, kendi dallarındaki müzik eserlerini, o türün asli, geleneksel ve akademik ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun solist veya topluluk üyesi olarak sazı ile icra etmek, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Genel olarak ortaokulu bitirenler Saz Sanatçısı (THM-TSM) olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması mümkündür.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Diğer: Bu dallarda eğitim veren konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.

5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

STAJYER SANATÇI

SIRA NO: 58

 

1. KADRO UNVANI: Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (ÇSM)

2. HİZMET TANIMI: Kurumun çoksesli müzik dallarındaki topluluklarında/orkestralarında o müzik türünün eserlerini, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun topluluk üyesi olarak sesi/sazı ile icra etmek, gerektiğinde topluluk içinde sesi/sazı ile solo yapmak, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: ı) Stajyer ses sanatçılığı için üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;

1- Konservatuarların,

2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,

şan/opera/koro, ses eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak (ç.ı bendi hariç).

ıı) Stajyer Saz Sanatçılığı için üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;

1- Konservatuarların,

2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,

çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak (ç.ıı bendi hariç).

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

ç. Diğer: ı) Kurumun bu daldaki amatör korolarında en az 5 yıl süre ile çalışmış olduğu Kurumca belgelenenlerde yukarıdaki tahsil şartı aranmaz, herhangi bir üniversite mezunu olmak yeterlidir.

ıı) Caz orkestralarında; caz müziğinde pratik ve teorik olarak bilgi birikimine sahip olan ve bu tür orkestralarda (Büyük Orkestra) en az 3 yıl icracı sanatçı olarak çalışmış olanlarda yukarıdaki tahsil şartı aranmaz, üniversite mezunu olmak yeterlidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.

5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

 

SES SANATÇISI

SIRA NO: 59

 

1. KADRO UNVANI: Ses Sanatçısı (ÇSM)

2. HİZMET TANIMI: Kurumun çoksesli müzik dallarındaki topluluklarında o müzik türünün eserlerini, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun topluluk üyesi olarak sesi ile icra etmek, gerektiğinde topluluk içinde sesi ile solo yapmak, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;

1- Konservatuarların,

2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,

şan/opera/koro, ses eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.

5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

 

SAZ SANATÇISI

SIRA NO: 60

1. KADRO UNVANI: Saz Sanatçısı (ÇSM)

2. HİZMET TANIMI: Kurumun çoksesli müzik dallarındaki orkestralarında o müzik türünün eserlerini, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun orkestra üyesi olarak sazı ile icra etmek, gerektiğinde orkestra içinde sazı ile solo yapmak, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;

1- Konservatuarların,

2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,

çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.

5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

 

TONMAYSTER

SIRA NO: 61

1. KADRO UNVANI: Tonmayster

2. HİZMET TANIMI: Kurumun çeşitli müzik dallarında ürettiği kayıtlarda ve canlı yayınlarda ilgili müzik türlerinin gerektirdiği eğitimden geçerek, gerek ses fiziği ve akustik, gerekse mikrofon ve kayıt cihazları üzerinde gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak, eserleri, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alarak, Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine, müzikal yorum ve hedeflere en uygun şekilde kayıtları gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak Kurumca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a. Tahsil: Üniversitelere bağlı müzik eğitimi veren,

1- Konservatuarların,

2- Güzel sanatlar fakültelerinin,

3- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

4- Ses mühendisliği bölümlerinin,

5- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

birinden mezun olmak.

b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.

5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.”