4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

TBMM KARARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1089                                                                                                         Karar Tarihi: 02.04.2015

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 02.04.2015 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.