4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2015/19)

MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde (97/23/AT) yer alan;

1) AT Tip incelemesi (Modül B),

2) AT Tasarım İncelemesi (Modül B1),

3) AT Tipe Uygunluk Muayenesi (Modül C1),

4) AT Ürün doğrulaması (Modül F),

5) AT Birim doğrulaması (Modül G), kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(3) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde (87/404/AT) yer alan;

1) AT Tip İncelemesi (Madde 13),

2) AT Uygunluk Beyanı (Madde 15),

3) AT Doğrulaması (Madde 14), kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.