4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2014/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/18)

MADDE 1 – 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan adres bilgisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No: 454 Kazım Çakır İş Merkezi Kat: 1 Daire: 3 34846 Maltepe/İSTANBUL”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.