4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

TBMM KARARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1088                                                                                                         Karar Tarihi: 02.04.2015

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 02.04.2015 tarihli 89’uncu Birleşiminde 13.04.2015 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.