3 Nisan 2015 Tarihli ve 29315 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf ULCAY’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2015/16)

—   Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul KARSAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2015/17)

—   Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2015/18)

—   İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mahmut AK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2015/19)

—   Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ubeyde İPEK’in Atanması Hakkında Karar (No: 2015/20)

—   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Peyami BATTAL’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2015/21)

 

YÖNETMELİKLER

—  Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/33)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/34)

 

KURUL KARARI

—  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/3/2015 Tarihli ve 2015/7 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/147, K: 2015/25 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/180, K: 2015/30 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2015/1 (Değişik İşler), K: 2015/1 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 15. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  ‑Yüksek Seçim Kurulunun 29/3/2015 Tarihli ve 474 Sayılı Kararı ile Eki 136 Sayılı Genelge İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri