3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/34

İşyeri                  :  Muhtar İnş. Tur. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hacısalihoğlu

                               İnş. Tur. Nak. Tem. Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

                               İskenderpaşa Mah. Gümüş Batu İşhanı No: 14 TRABZON

SGK Sicil No      :  1084216.061

Tespiti İsteyen   :  Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme             :  Muhtar İnş. Tur. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hacısalihoğlu İnş. Tur. Nak. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Kalkınma Mah. Üniversite Cad. TRABZON adresinde kurulu bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Muhtar İnş. Tur. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hacısalihoğlu İnş. Tur. Nak. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.