3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2015/21

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Peyami BATTAL yeniden atanmıştır.

2/4/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI