3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         2 Nisan 2015

         69471265-305-3731

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              2 Nisan 2015

       68244839-140.03-125-261

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3731 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI