2 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29314

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        27 Mart 2015

         69471265-305-3523

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Nisan 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              27 Mart 2015

       68244839-140.03-121-255

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3523 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Nisan 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI