1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

GİRDİ BİLDİRİM VE TOKSİKOLOJİK VERİ TABLOLARINDA YER ALAN

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

Karar No: 9010

Karar Tarihi: 11/03/2015

MADDE 1 – 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2012 tarihli ve 7105 sayılı Kurul Kararı ile değişik 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/5/2012 tarihli ve 6896 sayılı  Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında yer verilen “Ek 1. Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımına İzin Verilmeyen Girdilere İlişkin Liste”ye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“d) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin üretiminde ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan tütün bitkisinin herhangi bir unsurunun/unsurlarının işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilen hammaddelerin elde edilme sürecinde; katkı maddesi olarak ya da sigara kağıdında, kenar ek yeri yapıştırıcısında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebinde, alüminyum folyoda, piyasaya arz ambalajında mentol ve/veya türevlerinin (Lamiaceae familyası’nın Mentha (nane) türleri, l-mentol, d-mentol, menton, mentil esterleri, mentil asetat, nane ekstratı, nane yağı ve mint lakton)  kullanılması yasaktır.”

MADDE 2 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin piyasaya arzı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Karar’ın Ek.1 listesinin (d) bendine uymayan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulleri için; piyasaya arz izni verilmesine 01/06/2017, piyasaya arz izni güncellemesine 31/12/2018 tarihine kadar devam olunur.  Belirlenen tarihlerden sonra izin verilemez.

(2) Bu Karar’ın Ek.1 listesinin (d) bendine uymayan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin; üretimine 01/01/2019, piyasada bulundurulmasına 20/05/2020 tarihine kadar devam olunur. Belirlenen tarihlerden sonra üretim yapılamaz ve piyasada bulundurulamaz.”

MADDE 3 – Bu Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.