1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        26 Mart 2015

         69471265-305-3475

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Nisan 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              26 Mart 2015

       68244839-140.03-115-247

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3475 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI