31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ (“FBAM”) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (“FBAM”) Yönetmeliğinin ismi, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 12 nci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü” ibaresi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.