31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BOR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(BORAM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2004 tarihli ve 25364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi  (BORAM) Yönetmeliğinin ismi, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 15 inci maddelerinde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibaresi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.