31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ATAM) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2002 tarihli ve 24633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Yönetmeliğinin ismi, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 6 ncı, 10 uncu  ve 17 nci maddelerinde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibaresi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.