31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Ortak zorunlu dersler için başarı notu, ara sınav notunun % 40’ı, yıl sonu ve/veya bütünleme notunun % 60’ı alınarak belirlenir. Bu dersler için başarı baraj notu, 100 üzerinden en az 50’dir. 50 ve üzeri notlar G harf notu olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/5/2012

28292

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/12/2012

28496

2-

13/1/2014

28881

3-

28/4/2014

28985

4-

9/9/2014

29114

5-

23/1/2015

29245