31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        27 Mart 2015

         69471265-305-3521

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Suriye İçin 3. Uluslararası İnsani Yardım Konferansına katılmak üzere; 31 Mart 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              27 Mart 2015

       68244839-140.03-119-252

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3521 sayılı yazınız.

Suriye İçin 3. Uluslararası İnsani Yardım Konferansına katılmak üzere, 31 Mart 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI