31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

DÜZELTME

29/03/2015 tarihli ve 29310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “yaş” ibaresi “yaş tashihi” olarak düzeltilmiştir.