30 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29311

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    27 Mart 2015

         69471265-305-3519

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dünya Helal Ürünler Konferansına katılmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          27 Mart 2015

       68244839-140.03-117-250

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3519 sayılı yazınız.

Dünya Helal Ürünler Konferansına katılmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI