28 Mart 2015 Tarihli ve 29309 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6633     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6634     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6635     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6636     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Gümrük ve Ticaret ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Fatih Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—   Biyogüvenlik Kurulunun 21 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/73 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/1279 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/2630 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/3672 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/5957 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/8437 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/658 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/1313 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/6419 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri