28 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29309

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER

İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASI ARASINDA TÜRK DİLİ KONUŞAN

ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASINA DAİR EVSAHİBİ

ÜLKE ANLAŞMASINA EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6636                                                                                               Kabul Tarihi: 20/3/2015

MADDE 1 – (1) 26 Eylül 2014 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2015