28 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29309

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİM VE EĞİTİM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE

YÖNELİK MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6635                                                                                               Kabul Tarihi: 20/3/2015

MADDE 1 – (1) 10 Mart 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2015