28 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29309

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA ASKERİ EĞİTİM, SAVUNMA SANAYİİ İLE KATAR

TOPRAKLARINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN

KONUŞLANDIRILMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6633                                                                                                 Kabul Tarihi: 19/3/2015

MADDE 1 – (1) 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2015