27 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29308

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    26 Mart 2015

         69471265-305-3473

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Mart 2015 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          26 Mart 2015

       68244839-140.03-113-245

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3473 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mart 2015 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI