26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2015/15

                Resmî belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/12/2014 tarihli ve 2014/1129 değişik iş sayılı kararıyla 13 yıl, 40 ay 15 gün hapis cezası olarak cezalarının içtimaına hükmedilen, Denizli İli, Kale İlçesi, Hürriyet Mahallesi/Köyü, Cilt No: 1, Hane No: 115, Birey Sıra No: 23’te nüfusa kayıtlı, Salih ve Naile’den olma, 21/2/1961 doğumlu, 18835811050 T.C. kimlik numaralı Mustafa AKCANLI’nın cezası, Adalet Bakanlığının 06/03/2015 tarihli ve 75723908-102-0048-2014-879/16534 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 13/8/2014 tarihli ve 69365276-101.01.02-14/84747/10401-10123 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

25/3/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI