24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulundan:

             Tarih         : 30/12/2014

             Karar No  : 2014/1

             Konu         : Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023).

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunca;

Kalkınma Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımlarıyla hazırlanan ekli “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)”nin onaylanmasına, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesine göre karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.