24 Mart 2015 Tarihli ve 29305 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/3/2015 Tarihli ve 2015/14 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/3/2015 Tarihli ve 2015/15 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 20/3/2015 Tarihli ve 408 Sayılı Kararı ile Eki 203/I Sayılı Genelge Milletvekili Genel Seçiminde Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esasları

 

DÜZELTME:  Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/3/2015 tarihli ve 29305 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) ile İlgili 30/12/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu Kararı yayımlanmıştır.