24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305

DÜZELTME

22/03/2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/12/2015 tarihli ve 2015/9912” ibaresi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 23/03/2015 tarihli ve 16881150-900/175 sayılı yazısına istinaden “30/12/2005 tarihli ve 2005/9912” olarak düzeltilmiştir.